Toon:

Reisvoorwaarden en reisinformatie

Pin High is aangesloten bij de brancheorganisaties ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. Hiermee conformeert Pin High zich aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

Hieronder zijn onze aanvullende reisvoorwaarden en reisinformatie opgenomen. Leest u deze informatie zorgvuldig door. Hiermee voorkomt u dat u voor teleurstellingen of onverwachte situaties komt te staan.

Privacy policy

Pin High Golftravel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Pin High openingstijden

Ons kantoor is op werkdagen geopend van 9.00-17.30 uur. Op onze pagina Contactgegevens leest u wanneer wij telefonisch bereikbaar zijn. Uiteraard kunt u ook via internet boeken. Bij boeking hebben wij gegevens van u en uw reisgenoten nodig: namen, adressen, handicaps, e-mailadres, wel of geen annuleringsverzekering en uw starttijdenvoorkeur. Na boeking ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Wij gaan ervan uit dat u bij het maken van een boeking op de hoogte bent van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en de aanvullende reis- en boekingsvoorwaarden van Pin High die op onze reizen van toepassing zijn.

ANVR - Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen

Pin High is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Deze vereniging staat bekend om haar hoge kwaliteit en garanties bij het uitvoeren van reizen. Hierdoor kunt u met een veilig gevoel op vakantie. Bekijk hier ons certificaat

ANVR

Pin High Golftravel is de organisator van de door u bij ons geboekte en bevestigde pakketreis. Op de pakketreizen in onze brochures, op onze website en op onze aanbiedingen zijn de ANVR-Reizigersvoorwaarden en de aanvullende reis- en boekingsvoorwaarden van Pin High van toepassing, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat wij optreden als bemiddelaar, zodat derhalve uitsluitend de ANVR-Boekingsvoorwaarden alsmede de boekingsvoorwaarden van Pin High van toepassing zijn. Als de reis is samengesteld uit reisdiensten van verschillende dienstverleners zijn aanvullend ook de voorwaarden van die dienstverleners van toepassing, die echter geen afbreuk mogen doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden of de wettelijke rechten. Als aanvullende voorwaarden gelden, vermelden we dat expliciet.

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302.

Tevens conformeert Pin High zich aan de gestelde voorwaarden van de Reclamecode Reisaanbiedingen en de Internetgedragscode.

Naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden verwijzen wij u eveneens naar de ANVR-Vervoersvoorwaarden. Op het vervoer dat wordt uitgevoerd door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de algemene voorwaarden van die vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze voorwaarden zijn te lezen op www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden.

Pin High en de andere leden van de vereniging hechten veel waarde aan duurzaamheid binnen het toerisme. Hiermee wordt de kwaliteit van onze reizen niet alleen voor nu verbeterd, maar ook voor in de toekomst gewaarborgd.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

SGR

Pin High Golftravel (KvK nr. 34100405) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in onze brochures en op onze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5,- per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

Calamiteitenfonds (CF)

Calamiteitenfonds

Pin High Golftravel (KvK nr. 34100405) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. U kunt dit controleren op www.calamiteitenfonds.nl. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in onze brochures en op de website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Bij een calamiteit kunt u, als en voor zover de regeling daarin voorziet, aanspraak maken op de garantieregeling van het Calamiteitenfonds (www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling).

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis, zulks ter beoordeling het Calamiteitenfonds.

Boekingsmogelijkheden

In onze brochures en op onze website kunt u ons aanbod aan reizen vinden. Deze reizen zijn telefonisch te boeken of via onze website www.pinhigh.nl.

Daarnaast biedt Pin High nog een aantal andere mogelijkheden aan om u van dienst te kunnen zijn.

Offerteaanvraag
Pin High biedt u de mogelijkheid een offerte op te vragen van een reis waarin u bent geïnteresseerd, maar waarbij uw wensen net iets afwijken van de door ons aangeboden reis. Aangezien dit maatwerk betreft, is het toegestaan maximaal 3 offertes tegelijk aan te vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wij geven u graag een inschatting van de mogelijkheden en de bijbehorende reissom.

Voor groepsreizen is het raadzaam contact op te nemen met één van onze reisadviseurs. Zij kunnen u goed adviseren over de mogelijkheden. Onze afdeling Groups & Incentives helpt u graag verder met een speciaal op maat gemaakte golfreis.

Voorlopige reserveringen
Pin High biedt u de mogelijkheid een voorlopige reservering te maken voor een reis tot 1 maand vóór vertrek. Wij houden uw boekingsgegevens dan 1 week vast. Binnen deze week kunt u deze voorlopige reservering kosteloos intrekken. Indien u dit niet doet, dan wordt de voorlopige reservering 1 week na boekingsdatum automatisch omgezet in een definitieve reservering. Voorbeeld: indien u op maandag een voorlopige reservering maakt, wordt deze omgezet in een definitieve reservering 1 week later op maandag om 17:00 uur. U ontvangt vervolgens van ons de factuur. Indien u binnen de week de voorlopige reservering annuleert, ontvangt u hiervan van ons een bevestiging. Het is niet mogelijk een voorlopige reservering te maken bij vertrek binnen 1 maand.

Prijzen en toeslagen

Alle gepubliceerde prijzen zijn exclusief bijdrage SGR, Calamiteitenfonds, verzekeringspremies (indien van toepassing) en reserveringskosten. Vaak dient u ter plaatse ook toeristenbelasting te betalen. Deze kan variëren van ca. € 1,- tot € 5,- per persoon per nacht. Niet genoemde maaltijden, entreegelden, optionele excursies, fooien/tips, reis- en annuleringsverzekeringen en uitgaven van persoonlijke aard e.d. zijn altijd exclusief, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

Indien een nieuwe brochure verschijnt, vervallen alle voorgaande prijzen. Vanaf dat moment gelden de nieuwe prijzen. Voor de reizen zijn alle gepubliceerde prijzen per persoon en gebaseerd op een tweepersoonskamer met een bezetting van 2 personen, tenzij expliciet anders vermeld.

Op onze website vindt u per bestemming in de prijstabel de prijzen per persoon inclusief de belangrijkste toeslagen. Daarbij is voor wat betreft de inbegrepen greenfees uitgegaan van bepaalde speeldagen. Het kan voorkomen dat u een andere prijs betaalt als u op andere dagen speelt dan waar in de prijsberekening vanuit is gegaan. Indien u bijvoorbeeld een shortbreak van 3 nachten (4 dagen) boekt, gaan wij ervan uit dat u op dag 2 en 3 speelt en niet op de aankomst- en vertrekdag. Wilt u daarvan afwijken, dan kan dit een andere prijs tot gevolg hebben.

Bij onze bestemmingen met vlucht zijn de luchthavenbelastingen inbegrepen. Vluchtinformatie en informatie over (golf)bagage vindt u onder pinhigh.nl/tickets.

Indien uw reis in meerdere periodes valt, wordt de reissom berekend aan de hand van evenredige deelprijzen per periode.

Alle genoemde prijzen zijn, conform onze voorwaarden, uitdrukkelijk onder voorbehoud en gebaseerd op vertrek binnen de genoemde periodes. Dit geldt ook voor schriftelijke en telefonische offertes. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten, onvolkomenheden, wijzigingen en zetfouten.

Wijzigingskosten
Indien u uw reeds geboekte reis wilt wijzigen, rekenen wij, naast de eventuele extra kosten van toeleveranciers, een bijdrage in de administratie- en communicatiekosten van € 35,- per wijziging.

Reserveringskosten
Om onze prijzen zo laag mogelijk te houden berekenen wij de administratiekosten niet per persoon maar per factuur. U betaalt dus onafhankelijk van het aantal personen € 25,- per factuur.

Creditcard
Helaas is het in verband met de nieuwe wetgeving niet meer mogelijk per creditcard te betalen. Mocht dit voor u problemen opleveren, dan is het mogelijk om gespreid te betalen. Dit kunt u bij boeking aangeven.

Mocht u vanwege een eventuele aan uw creditcard gekoppelde reisverzekering per creditcard willen betalen, dan is onze ervaring dat deze verzekeringen vaak niet toereikend zijn. De meest voorkomende schade bij golfreizen is het niet aankomen van uw golftas op uw bestemming. Wij kennen geen reisverzekering die aan een creditcard is gekoppeld en die de werkelijke onkosten vergoedt indien uw golftas niet aankomt. De kosten voor de huur van golfspullen, het aanschaffen van nieuwe golfschoenen, een handschoentje, ballen, et cetera lopen al snel op. De Unigarant reisverzekering dekt deze schade wel. Wij raden u deze verzekering dan ook van harte aan.

Toeristenbelasting
In sommige gevallen dient u ter plaatse in het hotel/appartement toeristenbelasting te betalen. Het tarief is meestal een klein vast bedrag per persoon per nacht.

Hotelfaciliteiten
Voor het gebruik van faciliteiten zoals een spacentrum, tennisbanen, et cetera kan het zijn dat u ter plaatse een vergoeding betaalt. Let op: buiten het hoogseizoen is het mogelijk dat faciliteiten buiten gebruik zijn gesteld.

Annuleringsvoorwaarden en verzekeringen

U dient ons na een gebeurtenis waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd onmiddellijk, doch uiterlijk 3 werkdagen na de gebeurtenis te informeren. Indien de gebeurtenis plaatsvindt binnen 10 kalenderdagen of op de dag van vertrek, dan bent u verplicht dit onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur telefonisch te melden. Tijdens kantooruren belt u +31(0)23-5615305 en daarbuiten +31(0)411-650787.

Voor annuleringsvoorwaarden en -kosten verwijzen wij u naar de ANVR-Reizigersvoorwaarden en onze aanvullende reis- en boekingsvoorwaarden.

Let op: voor vliegtickets die via Pin High zijn geboekt gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van de ticketkosten vanaf het moment van boeken. De annuleringsvoorwaarden kunt u opvragen bij onze reisadviseurs.

Unigarant annuleringsverzekering

Unigarant

Lekker op golfvakantie? Niet als u ziek wordt of niet kunt golfen vanwege een blessure. Verzeker uw golfvakantie daarom met een Unigarant annuleringsverzekering. Klik hier voor het berekenen van uw premie, de voorwaarden en het afsluiten van de Unigarant annuleringsverzekering. Stelt u zelf uw reis samen (bijvoorbeeld als u zelf uw vliegticket boekt)? Kies dan voor de aanvullende dekking ’Samengestelde reis’, zodat als één van de door u geboekte onderdelen uitvalt ook de annuleringskosten van de andere onderdelen vergoed worden.

Unigarant reisverzekering
Ieder jaar blijkt weer dat toch nog mensen op vakantie gaan zonder een goede reisverzekering. Dit leidt vervolgens tot hoge kosten, terwijl de premie van een reisverzekering slechts een paar euro per dag is. Wij adviseren u dan ook goed verzekerd op reis te gaan. U kunt via Unigarant een reisverzekering afsluiten die goed aansluit bij uw annuleringsverzekering. Klik hier voor het berekenen van uw premie, de voorwaarden en het afsluiten van de Unigarant reisverzekering.

Unigarant No Risk Globalverzekering
Bij Pin High hoeft u bij het afhalen van de huurauto geen dure verzekeringen meer af te sluiten! De Unigarant No Risk Globalverzekering is inbegrepen in uw reissom. Het eigen risico is daarmee vooraf volledig afgekocht. De voorwaarden Unigarant No Risk Globalverzekering kunt u bij ons opvragen.

Klimaatgegevens

Op onze website vindt u per bestemming extra informatie over het klimaat. Wij baseren ons hierbij op de klimaatgegevens zoals deze worden gepubliceerd op klimaatinfo.nl.

Vluchtinformatie

Vrije keuze uit alle tickets
Pin High biedt u een vrije keuze uit alle (low cost) tickets en alle luchthavens in en rond Nederland. U kunt dus de vlucht kiezen die het beste bij u past inclusief de mogelijkheden vanaf de luchthavens in de grensregio met lagere luchthavenbelastingen, voordelige tickets en goedkopere parkeertarieven. Kijk op pinhigh.nl/tickets voor alle informatie, de (golf)bagageregelingen en de actuele prijzen. Uiteraard kunt u ook uw (lijn)vlucht laten boeken door een van onze medewerkers. Boekt u bij ons een vlucht, dan rekenen wij € 25,- administratiekosten per persoon. Een groot voordeel als wij uw vlucht boeken is, dat wij door de luchtvaartmaatschappij op de hoogte worden gehouden van vluchtwijzigingen, annuleringen, etc. en wij u zo snel mogelijk hierover kunnen informeren. Ook lichten wij meteen onze partners in (autoverhuurmaatschappij, transferservice, etc.).

Vanafprijzen inclusief vlucht
De op deze website getoonde vanafprijzen met vlucht zijn inclusief luchthavenbelastingen en andere heffingen. Vluchtprijzen wisselen voortdurend. Een eventuele meer- of minderprijs wordt bij boeking verrekend. Conform de Reclamecode Reisaanbiedingen zijn alle ticketprijzen exclusief administratiekosten, visakosten en lokaal te betalen tolgelden, verbruikskosten en (toeristen)belastingen. Indien een toeslag met betrekking tot vervoerskosten, heffingen of belastingen niet bekend is of (later) wordt verhoogd, mag deze toeslag later alsnog in rekening worden gebracht.

Vliegtijden en routes
Alle op uw bevestiging en in uw reisdocumenten genoemde vliegtijden en/of routes zijn onder voorbehoud. Luchtvaartmaatschappijen hebben het recht om, om welke reden dan ook, af te wijken van de gepubliceerde tijden en routes. Tevens werken airlines vaak samen. Zo vliegt bijvoorbeeld de KLM soms met andere toestellen onder KLM-vluchtnummers en met de normale KLM-toeslagen.

Op tijd inchecken
Alle maatschappijen overboeken hun vluchten. Tenminste 2,5 uur vóór vertrek inchecken verkleint de kans dat u niet mee kunt.

Vervoer golfbag
De regels met betrekking tot het vervoer van uw (golf)bagage wisselen zeer regelmatig. Voor de laatste informatie verwijzen wij u graag naar de website van uw luchtvaartmaatschappij.

Mocht uw golfbag of andere bagage niet of later op de plaats van bestemming aankomen, dan is Pin High hiervoor niet aansprakelijk. Een goede reisverzekering dekt deze schade. Controleer uw polis met name op dit punt en bekijk of de door de verzekering genoemde maximale vergoeding voor u toereikend is. Het huren van clubs, kopen van nieuwe golfschoenen, etc. kan flink in de papieren lopen!

Voor het vervoer van uw golfbag adviseren wij u een beschermhoes om uw clubs te doen. Hoewel beschadigingen altijd mogelijk blijven, hebben wij goede ervaringen met de PIN HIGH TRAVEL COVER die wij u tegen een gereduceerd tarief aanbieden.

In verband met de steeds wisselende regelgeving ten aanzien van o.a. handbagage, raden wij u aan vóór vertrek de website van uw luchtvaartmaatschappij te raadplegen.

Benodigde geldige reisdocumenten (legitimatiebewijs, visum)

Controleert u altijd voor elk land dat u gaat bezoeken of u in het bezit bent van de juiste grens- en gezondheidsformaliteiten. U bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten en benodigde aanvullende informatie en om te checken of deze ook bij vertrek van de reis nog actueel zijn. Kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken. Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende grensformaliteiten gelden. Buitenlandse partners van Nederlandse reizigers hebben soms een visum nodig. Bij bezit van een niet-Nederlandse of meervoudige nationaliteit is het raadzaam zelf over de vereiste reisdocumenten contact op te nemen met uw ambassade of die van het ontvangende en/of transit land. Op www.nederlandwereldwijd.nl en www.anwb.nl/vakantie/landeninformatie vindt u de benodigde informatie over de reisdocumenten.

Visumaanvraag Egypte
Ter plaatse dient u op de luchthaven een visum aan te schaffen.

Inentingen

Controleert u altijd voor elk land dat u gaat bezoeken of in uw situatie voor het land van bestemming bepaalde inentingen of medicijnen noodzakelijk zijn. Voor de laatste informatie over vaccinaties voor het door u te bezoeken land verwijzen wij u naar uw huisarts of de KLM Health Services. U kunt bij alle KLM Health Services locaties terecht voor reisadvies en vaccinaties. Maak hier online een afspraak. Bij voorkeur laat u zich 4 tot 6 weken vóór vertrek vaccineren bij een Travel Clinic. Mocht dat onverhoopt niet lukken, bijvoorbeeld omdat u last minute een reis heeft geboekt, kunt u alsnog binnenlopen bij een van de Travel Clinics. Mocht er ruimte zijn, dan helpen de reizigersverpleegkundigen u graag.

Autohuur

Pin High biedt reizen aan met of zonder huurauto. Wanneer een huurauto in de reissom is inbegrepen, is het mogelijk deze te wijzigen of te upgraden naar een andere klasse/categorie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een auto bij te boeken wanneer deze niet in een reis in inbegrepen.

Klik hier voor belangrijke informatie en nuttige tips als u van een huurauto gebruikmaakt.

Starttijden

Starttijden reserveren is een enorme klus die wij u graag uit handen nemen. Overleg met uw reisgenoten hoe laat u wilt golfen en geef dit bij boeking aan ons door. Wij reserveren dan kosteloos de starttijden die het dichtst bij uw voorkeur en in ieder geval tussen 08:30 en 14:30 uur (periode april - oktober) of 08:30 en 13:00 uur (periode november - maart) liggen. Starttijden die binnen deze marge vallen worden als acceptabel beschouwd en kunnen niet kosteloos gewijzigd worden.

Houdt u er rekening mee dat voor sommige banen een (weekend)toeslag geldt.

In drukke periodes wordt u, net als in Nederland, in 4-ballen ingedeeld. Let erop dat een ronde dan al snel 5,5 uur duurt.

Buggy's kunnen wij voor u reserveren, maar nooit garanderen (ook indien op medisch advies) aangezien wij geen controle hebben op bijvoorbeeld defecten, lege accu's, dubbele reserveringen of een te natte baan waardoor een buggy niet is toegestaan. De buggy's dient u ter plaatse te betalen. Ter plaatse betaalde bedragen worden niet door ons gerestitueerd.

Heeft u een Handicartpas en wilt u een Handicart reserveren, dan kunt u dit doen via de website van Stichting Handicart zodra u van ons de definitieve starttijden heeft gekregen. Dit kan uitsluitend in Nederland. Als u een buggy reserveert, betaalt u de normale huurtarieven.

Het in zijn geheel of gedeeltelijk niet willen spelen als gevolg van weersomstandigheden, invallen van de duisternis en/of onderhoud geeft geen recht op restituties van greenfees.

Bij sommige bestemmingen bestaat de kans dat u in de periode van 1 november t/m 31 maart op wintergreens speelt. Aangezien dit van het weer afhangt, is dit pas kort voor aankomst bekend.

Indien de baan vanwege slecht weer of om welke reden dan ook gesloten is en u heeft daardoor ter plaatse niet kunnen golfen, dan krijgt u uw greenfee 100% gerestitueerd mits u via ons een annuleringsverzekering heeft afgesloten. U dient hiervoor wel een door het management van de baan (dus niet bijvoorbeeld de receptioniste) ondertekende verklaring te hebben dat de baan de bewuste greenfee aan Pin High zal crediteren.

Klachten

Wij gaan met de grootst mogelijke zorg te werk en gelukkig ontvangen wij dan ook weinig klachten. Mocht u toch een klacht hebben, neem dan contact op via Klantenservice.